Bạn Gia Bảo và Trà Sữa Đài Loan BlackBall tại công viên Tao Đàn 2019